Bài 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép trừ
Age: 7 - 8