Phép nhân với 2

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
School grade: Vietnam Vietnam