Nhân với số có một chữ số Tiết 1

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân