Nhân với số có hai chữ số - Chặng 1

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
Age: 9 - 10
Tên nhóm: