NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Chúc các con làm bài tốt!
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
Age: 8 - 9