NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
School grade: Vietnam Vietnam