Nhân một số với một tổng

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân