Bài 1 trang 64

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
Age: 8 - 9