Tiết 22. HÌNH THOI

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 13 - 14