Hình đối xứng

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 7 - 8