Yến, tạ, tấn

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đơn vị đo
Age: 9 - 10
Start drawing!