Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó

tong ti
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10
Tags: tongti