PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (TIẾT 2)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 6 - 7