Viết số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đơn vị đo
School grade: Vietnam Vietnam