Viết đoạn văn tả cảnh sông nước

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Văn học
Age: 10 - 11
Họ và tên: