Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Văn học
Age: 10 - 11