Tuần 28, Bài 2, Ôn tập cuối tuần

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Văn học
Age: 7 - 8
Start drawing!