Luyện từ và câu - Từ đơn, từ phức

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Ngữ pháp
Age: 9 - 10
Từ được dùng để cấu tạo câu
Từ được dùng để cấu tạo đoạn văn
Từ được dùng để biểu thị nghĩa của sự vật, hiện tượng
Start drawing!