Lớp 4 - Ôn tập đọc thầm 2

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Đọc
Age: 9 - 10
Câu 1: Thầy giáo mang túi khoai tây đến lớp để làm gì?
Câu 9: Tìm từ láy trong câu sau:
Để cho cả lớp liên hoan.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết chỗ khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng.
Ôn tập giữa kì I
Để giáo dục cho cả lớp một bài học về lòng vị tha.
Để cho cả lớp học môn sinh học.
Trả lời:
Câu 2: Túi khoai tây đã gây ra điều gì phiền toái?
Tên
Các củ khoai tây thối rữa , rỉ nước.
Câu 10: Tìm và phân loại từ láy có trong đoạn sau vào vị trí thích hợp
Đi đâu cũng mang theo túi khoai tây kè kè phiền toái.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước.
Cả hai ý trên.
Câu 3: Theo thầy giáo , vì sao nên có lòng vị tha, cảm thông với lỗi lầm của người khác?
Vì oán giận, thù ghét chỉ gây thêm phiền toái cho chúng ta.
Vì lòng vị tha là món quà tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người
Cả hai ý trên.
Từ láy bộ phận
Từ láy hoàn toàn
Câu 4: Cách giáo dục của thầy giáo có điều gì thú vị?
Thầy tự mang khoai tây đến lớp, không bắt bạn nào phải mua.
Thầy đã giúp cả lớp hiểu ra giá trị của sự tha thứ, lòng vị tha và sự cảm thông với lỗi lầm của người khác.
Câu 11: Đặt câu với một trong hai từ láy vừa tìm được
Thầy không cho làm bài vào vở mà viết lên khoai tây.
Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
Con người sống phải biết thương yêu nhau
^
Con người sống phải biết tha thứ cho nhau.
Câu 12: Tìm danh từ chỉ khái niệm có trong đoạn sau:
Con người sống phải biết chia sẻ cho nhau.
“Các em thấy không, lòng oán giận người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở!"
Câu 6: Từ nào sau đây có đủ cả ba bộ phận của tiếng?
ta
oán
ơn
Câu 7: Bộ phận vần của tiếng "oán" là gì?
Danh từ là:
oan
oa
an
Câu 8: Tiếng "ưa" không có bộ phận nào sau đây?
âm đầu
dấu thanh
vần