CĐ 2 - Thử thách ngôn ngữ - Bài 1 đến bài 3

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Đọc
School grade: Vietnam Vietnam > Preschool
Age: 6 - 6
Start drawing!
Start drawing!