Đọc hiểu_Đề 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Đọc
School grade: Vietnam Vietnam
Họ và tên:
Câu 5. Em tìm chủ ngữ, vị ngữ của câu bên dưới.
Phong Nha Kẻ Bàng là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất nước ta.
Đọc hiểu_Đề 1
Chủ ngữ là:
Vị ngữ là:
Câu 6. Em hãy ghi trạng ngữ chỉ thời gian cho câu sau.
vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập.
Câu 7. Em hãy tìm và ghi lại các danh từ riêng có trong bài đọc “Vườn quốc gia ở Việt Nam”
Câu 1. Hiện nay nước ta có bao nhiêu vườn quốc gia?
Câu 2. Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận các tỉnh nào?
Câu 3. Vườn quốc gia lớn nhất nước ta là
Câu 4. Đâu KHÔNG phải là chức năng của vườn quốc gia?