LTVC vở BTTV lớp 5 MRVT nhân dân

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Chữ viết
School grade: Vietnam Vietnam
Bài 1: Lưu ý HS phải xếp theo thứ tự đề bài cho từ nào trước thì xếp trước. Nếu xếp lung tung máy sẽ chấm điểm sai.
Bài 3 b) HS bấm vào ô đúng, có thể chọn nhiều ô.