Bài tập câu hỏi bị động, bị động 2 tân ngữ và câu bị động kép

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam

Các em được phép chỉ làm lại những câu sai, câu đúng không bị mất. Cố gắng đạt yêu cầu nha :)