grade 4 homework week 9 theme 3 lessons 2 3

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Grammar
School grade: Vietnam Vietnam
Bài này các con nhìn hình và đánh từ vào ô trống cho cô nhé.
Em hãy đánh từ đúng vào ô trống