Grade 4 theme 1 lesson 2

Em hãy hoàn thành bài sau và nộp cho cô nhé!
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Đọc
Age: 9 - 10