Revision (International Express)

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Chữ viết
School grade: Vietnam Vietnam

Thang máy

--------------->

Quán cà phê

--------------->

Nhà hàng

--------------->

Kết nối mạng

--------------->

Trạm xe lửa

--------------->

Phòng họp

--------------->

Ngân hàng

--------------->

Quầy tiếp tân

--------------->