Âm, độ cao, độ to - Lý 7

Language: Vietnamese
Subject: Khoa học > Vật lý học
Age: 12 - 13