Знайдемо пари

Language: Ukrainian
Subject: український > граматика
School grade: Ukraine Ukraine

Знайдемо пари

Знайдемо пари

У цю порУ рОку дУже хОлодно, томУ ми тепло вдягАємося. ДІти дуже люблять грати в сніжкИ та катАтися на лИжах і конькАх.

У цю порУ рОку природа прокидАється, а квІти розквітАють.

У цю порУ рОку я у відпУстці. РазОм із родИною ми Їдемо на рІчку.

У цю порУ рОку прирОда засинАє,, лИстя опадАє, дІти йдуть до шкОли, а я починАю працювАти.