Sınav çalışma soruları

Language: Turkish
Subject: Matematik > Kesirler
Age: 9 - 10

1- Aşağıdaki kesir modelleri ile kesir ifadelerini eşleştirelim.

2- Zaman dönüşümlerini yapınız.

5 dakika= ......................... saniye

4 yıl = ......................... ay

21 gün= ......................... hafta

3- Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyin.

\frac{5}{9}

Sınıfımızda 36 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin

'u kız öğrencidir. Kız öğrenci sa-

yısı kaçtır?

12

16

20

24

Bir sayının

\frac{3}{5}

' i 15 dir. Bu sayının tamamı kaçtır?

10

16

20

25

4- Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplandırınız.

En fazla kitap okunan gün nedir?

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Salı günü okunan kitap sayısı Çarşamba gününden ne kadar fazladır?

30

20

10

5