Bilgisayar Bilimi

9/A sınıfı için oluşturulmuştur
Language: Turkish
Subject: Bilim > Bilgisayar Bilimi
School grade: Turkey Turkey

Bilgisayar Bilimi

9/A sınıfı için oluşturulmuştur

Bilgisayar, kendisine programlama yoluyla komuta edilmiş bir dizi aritmetik ya da mantık işlemini otomatik olarak yapabilen bir makinedir. Bilgisayar sözcüğünün Aydın Köksal tarafından türetildiği ve 1969 yılından beri Türkçede kullanıldığı belirtilmektedir. Bilgisayarın eş anlamlısı ise kompüter sözcüğüdür.

Bilgisayar yazılım ve ...... olmak üzere iki birimden oluşur.

Bilgisayar çalışma prensibini açıklayınız

Türkiye'nin başkenti neresidir?

Aşağıdakilerden hangisi donanım birimi değildir?

İşlemci

Paint

Klavye

Bilgisayar Bilimi

9/A sınıfı için oluşturulmuştur

Bayrakları ülke isimleri ile eşleştiriniz.

Arnavutluk

Japonya

İngiltere

Bilgisayar Bilimi

9/A sınıfı için oluşturulmuştur

Kelimeleri bulunuz

F
A
R
E
J
R
N
T
H
E
I
G
J
V
O
E
P
P
I
K
N
G
K
E
H
W
D
S
M
R
D
I
S
K
J
V
A
R
A
M
U
B
U
N
F
C
M
J
H

İlgili bölümleri doldurunuz.

Bilgisayar Bilimi

9/A sınıfı için oluşturulmuştur

Cevapları bulunuz.