midya at teknolohiya sa iba’t ibang yugto ng panahon at yugto ng kasaysayan

Language: Tagalog
Subject: Iba pa > Iba pa
Age: 8 - 9
Ipares ang mga yugto ng panahon na makikita sa hanay A sa mga midya at teknolohiyang umusbong na makikita sa hanay B. Gumuhit ng linya upang mapares ang mga larawan sa hanay A at hanay B.
A
B
Ipares ang mga yugto ng kasaysayan na makikita sa hanay A sa mga midya at teknolohiyang umusbong na makikita sa hanay B. Gumuhit ng linya upang mapares ang mga larawan sa hanay A at hanay B.
A
B