Pre- test Araling Panlipunan 1

Language: Tagalog
Subject: Agham > Biyolohiya
School grade: Philippines Philippines > Elementary

Pre- test Araling Panlipunan 1

Matching Type

Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang kasapi ng pamilya sa hanay A sa larawan sa hanay B.

kuya

ate

nanay

bunso

tatay