ใบงาน อาชีพภายใต้โมเดล Thailand 4.0

Language: Thai
Subject: แนะแนว > ข้อมูลอาชีพ
Age: 13 - 14