ใบงานที่ 1 Drag&drop

Language: Thai
Subject: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า > ชนิดเครื่องกำเนิด
Age: 18 - 25