juthamath62121209

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ-สกุล

ชั้นอนุบาล

คำชี้แจง:ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำที่กำหนดให้ถูกต้อง

แตงโม

กล้วย

มะละกอ

แอปเปิล