62121252 ชลธิชา เลาหาง

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

แบบฝึกทักษะ
หน่วย ผลไม้

ชื่อ-นามสกุล

ชั้นอนุบาลปีที่

2

คำชี้แจง : ให้เด็กสังเกตภาพแล้วเลือกตัวเลขให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง