62121210 วงจรชีวิตของไก่

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 4 - 6

หน่วยการเรียนรู้ : วัฏจักรชีวีตของสัตว์

เรื่อง วงจรชีวิตของไก่

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

1. ไข่ ตัวอ่อนของไก่จะเจริญเติบโตภายในไข่ ซึ่งมีไข่แดงและไข่ขาวเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อน

2.ตัวอ่อน เมื่อโลกไก่โตเต็มที่จะเจาะเปลือกไข่ และดันตัวออกมา ซึ่งดันตัวออกมาสู่ภายนอกเราเรียกลูกไก่ช่วงนี้ว่า ลูกเจี๊ยบ

3.ตัวเต็มวัย เมื่อโตเต็มที่แล้วไก่จะหาอาหารกินเอง รูปร่างลักษณะของไก่เพศผู้และเพศเมียจะแตกต่างกัน คือ เพศผู้จะมีหงอนอยู่บนหัว เพศเมียจะตัวเล็กกว่าและไม่มีหงอน

ใบงานวงจรชีวิตของไก่

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

คำชี้แจง : ให้เด็กๆ โยงเส้นภาพกับตัวเลขตามลำดับวงจรชีวิตของไก่ ให้ถูกต้อง