ให้หารูปที่เหมือนกันกับรูปในช่องแรก

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Age: 1 - 5