ใบงานที่ 2 สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 15 - 16
Start drawing!
Start drawing!