ใบงานที่ 1 วิชาดนตรี

ให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง มา 5 ชนิด

เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท