ใบงานที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ

ใบงานที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน

จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

หมายเลข 5 คือข้อใด

หมายเลข 6 คือข้อใด

ริบบอน

คอลัมน์

จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

ใส่

จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง