ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
I
M
D
T
I
V
K
U
H
J
R
S
K
U
W
H
Y
H
T
F
L
S
Y
V
B
N
W
W
D
C
N
U
W
M
L
P
H
E
J
N
Y
L
S
T
O
G
W
L
S
L
W
M
A
K
Y
B
R
A
K
E
D
E
D
D
B
N
E
J
Z
K
V
J
W
F
A
G
W
O
O
Y
M
N
D
L
A
Y
O
U
E
B
E
R
F
V
N
G
R
E
A
V
R
H
Y
E
H
E
K
L
A
M
P
V
N
G
V
T
D
I
N
O
S
V
Y
H
R
A
L
K
F
W
K
H
D
G
V
L
Y
S
J
P
L
H
D
U
R
A
U
O
I
N
I
G
Y
U
C
P
V
E
H
H
D
S
T
N
O
G
K
J
P
E
M
F
F
C
D
A
T
V
E
F
H
N
A
A
N
I
Y
V
U
A
S
H
E
L
A
T
N
O
O
E
W
G
O
E
H
E
B
R
U
M
L
F
F
O
L
J
C
I
Y
D
H
Y
N
V
O