แบบฝึกทักษะ ตอน 2 เรื่อง งานและกำลัง (คำนวณ)

Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!