เพื่อนใหม่ของฉัน

นักเรียนได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในห้องเรียนของตนเอง
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 16 - 18

เพื่อนใหม่ของฉัน

นักเรียนได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในห้องเรียนของตนเอง

คุณจะทำอย่างไรเมื่อต้องการหาเพื่อนใหม่?

การเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีคืออะไรสำหรับคุณ?

คุณคิดว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่จะมีเพื่อนใหม่?

คุณจะเลือกเพื่อนใหม่อย่างไรเมื่อมีคนมาขอเป็นเพื่อนกับคุณ?

คุณจะช่วยเพื่อนใหม่ของคุณในสถานการณ์ใดบ้าง?

คุณจะทำอย่างไรเมื่อเพื่อนใหม่ของคุณมีปัญหา?