เติมตัวเลข1,2,3,4การเจริญเติบโตของยุง

Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!