หน่วย 8 - 9

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

หน่วย 8 - 9

ไมโครโฟนชนิดใดใช้หลักการทำงานของขดลวด

ไมโครโฟนแบบไดนามิก

ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์

ไมโครโฟนแบบไร้สาย

ไมโครโฟนแบบมีสาย

ไมโครโฟนชนิดใดใช้หลักการทำงานของตัวเก็บประจุ

ไมโครโฟนแบบไดนามิก

ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์

ไมโครโฟนแบบไร้สาย

ไมโครโฟนแบบมีสาย

วูฟเฟอร์ เป็นลำโพงแบบใด

ลำโพงเสียงกลาง

ลำโพงเสียงสูง

ลำโพงเสียงทุ้ม

ลำโพงเสียงแหลม

ลำโพงชนิดใดใช้ในงานกระจายเสียงกลางแจ้ง

ลำโพงตู้ปิด

ลำโพงตู้เปิด

ลำโพงฮอร์น

ลำโพงวูฟเฟอร์

ลำโพงทวีตเตอร์ตองสนองความถี่ใด

ความถี่ต่ำ

ความถี่เสียงกลาง

ความถี่สูง

ทุกย่านความถี่

ข้อใดคือหน้าที่ของไมโครโฟน

ขยายสัญญาณเสียง

ขยายสัญญาณไฟฟ้า

เปลี่ยนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียง

ข้อใดไม่ใช่ชนิดของไมโครโฟน

ไมโครโฟนแบบไดนามิก

ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์

ไมโครโฟนแบบไร้สาย

ไมโครโฟนแบบมีสาย

รูปแบบการรับเสียงใดรับได้เฉพาะด้านหน้า

Yagi Direction

Cardioid Direction

Omni Direction

Dipon Direction

การใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบลำโพงตองตั้งย่านวัดใด

x 1

x 10

x 1k

x10 k

สไปเดอร์ ทำหน้าที่อะไร

ช่วยให้เกิดการยืดหยุ่นในการคืนตัวกลับของกรวยลำโพง

เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กปริมาณมาก ๆ ภายในช่องว่าง

ยึดกรวยลำโพงเข้ากับเฟรม

ทำให้เกิดคลื่นเสียง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ความสว่างแสงประมาณกี่ลูเมน

3,100 ลูเมน

3,200 ลูเมน

3,300 ลูเมน

3,400 ลูเมน

หลอดไฟฟ้าชนิดใดต้องใช้ บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์

หลอดอินแคนแดนเซอร์

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดแสงจันทร์

หลอดไส้

ภายในหลอดไส้มีส่วนผสมของก๊าซชนิดใด

ก๊าซเฉื่อย

ออกซิเจน

ก๊าซ NGV

ไม่มีก๊าซอะไร

หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอายุการใช้ที่ยาวนานกว่าหลอดไส้กี่เทา

2 เท่า

4 เท่า

6 เท่า

8 เท่า

บัลลาต์ทำหน้าที่ใดในวงจร

จำกัดกระแส

ลดแรงดันไฟฟ้า

สร้างแรงดันสูง

ถูกทุกข้อ

หลอดกำเนิดแสงมีหน่วยเป็นอะไร

แคนเดลา

ลูเมน

วัตต์

โวลต์

ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจากการเผาไหม้หรือทำให้วัตถุร้อนจนเปล่งแสงออกมา

แสงจาการเชื่อมโลหะ

แสงจากการก่อไฟ

แสงจากการเผากระดาษต่าง ๆ

แสงจากหลอกฟลูออเรสเซนต์

หลอดที่มีอายุการใช้งานมากที่สุด คือ

หลอดอินแคนแดนเซนด์

หลอดฟลูออเรสเวนต์

หลอดแสงจันทร์

หลอดไส้

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหลอดไฟ

ท่อดูดอากาศ

ก๊าซเฉื่อย

ฉนวนกันไฟฟ้า

ก๊าซยึดไส้หลอด

หลอดไฟชนิดใดให้แสงสว่างมากที่สุด

หลอดอินแคนแดนเซนด์

หลอดฟลูออเรสเวนต์

หลอดแสงจันทร์

หลอดไส้