สัญลักษณ์บอกชนิดเครื่องมือวัดไฟฟ้า

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ