ลากเส้นจับคู่ตัวเลขกับจำนวนสัตว์ให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนและการนับ ชุด : สรรพสัตว์ชวนนับเลข คำชี้แจง : ลากเส้นจับคู่ตัวเลขกับจำนวนสัตว์ให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 4 - 6
Tags: ตัวเลขอารบิก, จำนวน