ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
Age: 17 - 18