ทดสอบใบงานดนตรี ม.1

ใบงานที่1

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องตี

ซออู้

กระจับปี่

ระนาดเอก

2.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องสี

ซออู้

ตะโพน

ขลุ่ยเพียงออ

3.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องเป่า

ฆ้องวงใหญ่

ปี่ชวา

ซอสามสาย

4.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องดีด

ซอด้วง

ฉิ่ง

พิณ

5.เครื่องดนตรีไทยชนิดใดไม่เข้าพวก

ระนาดเอก

ระนาดทุ้ม

ขลุ่ยอู้