ทดสอบใบงานดนตรี ม.1

ใบงานที่1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องตี
ซออู้
กระจับปี่
ระนาดเอก
2.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องสี
ซออู้
ตะโพน
ขลุ่ยเพียงออ
3.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องเป่า
ฆ้องวงใหญ่
ปี่ชวา
ซอสามสาย
4.เครื่องดนตรีไทยประเภทใดคือเครื่องดีด
ซอด้วง
ฉิ่ง
พิณ
5.เครื่องดนตรีไทยชนิดใดไม่เข้าพวก
ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม
ขลุ่ยอู้